Giften kunt u overmaken op
IBAN NL 89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. stichting De Rots te Slochteren. De Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), met fiscaal nummer 8058.14.000.

Het 'Erdély-huis'

Om onderdak te kunnen verlenen aan patiënten uit Roemenië en de Oekraïne en hun begeleiders heeft stichting ‘Köszikla’ het ‘Erdély-huis’ in gebruik genomen.

In dit moderne gebouw van drie verdiepingen kunnen 35 gasten worden ondergebracht. Ieder kamer heeft meerdere bedden en in geval van nood worden ook wel eens stapelbedden gebruikt.

De bewoners kunnen gebruik maken van de sanitaire voorzieningen, ze krijgen beddegoed en kunnen gebruik maken van de keuken en van de conversatieruimte. Het verblijf is gratis, de bewoners helpen allemaal naar vermogen mee in het schoonhouden van het gebouw en de tuin.

In het Tehuis is plaats voor iedereen, onafhankelijk van nationaliteit of kerkelijke gezindte. Wekelijks wordt er twee keer een dienst gehouden voor de bewoners waarin de gepensioneerde predikant Albert Szabó met grote trouw voorgaat.

Inhoud