Giften kunt u overmaken op
IBAN NL 89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. stichting De Rots te Slochteren. De Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), met fiscaal nummer 8058.14.000.

Stichting 'Köszikla'

Voor de medische behandeling van Hongaren in het buitenland.

De ziekte betekent altijd een beproeving voor de patiënt en zijn gezin. Het is een verschrikkelijk gevoel als er in het ziekenhuis geen instrumenten en geen medicijnen zijn en je overal zelf voor moet zorgen. Het is pijnlijk als de arts zijn handen van je aftrekt: de ziekte is te genezen, maar vanwege de omstandigheden hier is het onmogelijk. Probeer het eens in Hongarije. Het is een bijna hopeloze zaak in een onbekende grote stad een arts en onderdak te vinden, met name wanneer je bijna geen geld hebt. Het is een fantastisch gevoel wanneer iemand bereid is je te helpen, de beste arts voor je zoekt en ook nog de kosten op zich neemt. Het is een geruststellende gedachte in het ziekenhuis te liggen in de wetenschap dat je begeleiders een comfortabel onderdak hebben en goed worden verzorgd. Dergelijke hulp kun je niet vergeten en daarom ben je iedereen dankbaar die eraan heeft bijgedragen.

Stichting ‘Kőszikla’ heeft sinds 1992 meer dan 2500 patiënten uit de Oekraïne en Roemenië gesteund en aan bijna 5000 personen onderdak (en verzorging) geboden. Hartelijke dank aan al diegenen die ons hebben gesteund en aan de artsen en verplegers.