Giften kunt u overmaken op
IBAN NL 89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. stichting De Rots te Slochteren. De Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), met fiscaal nummer 8058.14.000.

We ontvingen opnieuw een brief van br Gyóri Jozsef, voorzitter van de stichting Kózsikla Alapítvány in. Hij schrijft: 
Namens de stichting groeten we alle ondersteuners in Nederland en danken God dat u als onze broeders en zusters bereid was ons te helpen. Daardoor konden wij hier in Hongarije zorg bieden en organiseren en onderdak geven aan zieke mensen. Nog steeds is de situatie in de Oekraïne zorgwekkend, waardoor de druk op de gezondheidszorg in Hongarije groter wordt. 
Met voelt zicht thuis in ons tehuis! Men kan bij ons slapen, maar ´nieuwelingen´ proeven er ook de saamhorigheid. Het aantal bewoners schommelde tussen 10 en 15. Soms ook meer. We merken dat er minder bewoners komen maar met ernstiger ziekten. 
 
Het verblijf is gratis, maar men draagt naar vermogen bij Van dat geld kopen we brood, levensmiddelen, waspoeder etc. Het conciërge -echtpaar zorgt voor de dagelijkse gang van zaken. Natalie verzorgt de gasten, verdeelt het beddengoed en doet de inkopen. Zij praat veel met de gasten, geeft adviezen en bemoedigt hen. Sándor, haar echtgenoot, onderhoudt het hele gebouw. In dit jaar heeft hij de douche vernieuwd. Alleen de bouwmaterialen kwamen voor onze rekening, 
Wij zijn dankbaar voor alle hulp die wij krijgen Kerken en particulieren in Debrecen e.o. brengen groente en andere levensmiddelen. Altijd is er vraag naar kleding. Ook dit jaar kwam er gebruikte kleding uit Nederland en Zwitserland. De kleding gaat naar de mensen die het hard nodig hebben.
Tweemaal per week houden wij een gereformeerde kerkdienst Iedereen wordt uitgenodigd en doet mee. Samen met pastorale gesprekken is dit van levensbelang. De diensten werden dit jaar geleid door vier jonge predikanten. Kati Györi heeft vaak diepgaande gesprekken met de gasten. 
Geneeskundige behandelingen  Er zijn weer veel ernstige gevallen geweest, op allerlei gebied. De Hongaarse regering betaalt een deel van de kosten en wij de rest. Kati zoekt en regelt steeds passende zorg. Het valt niet mee om specialisten te vinden. 

Enkele voorbeelden van hulp aan zieken Een broeder uit de Oekraïne had een zwaar hartprobleem. De Hongaarse Regering wil de operatie vergoeden. Toen bleek dat er een aderoperatie nodig was en die werd niet vergoed. Onze stichting droeg €4000 bij. Vervolgens was er nog een operatie nodig. Wij vroegen hulp aan Stichting De Rots Nederland. Die betaalde € 2000. De man is nu op weg naar volledige genezing. 
De lerares met een zeldzame immuunziekte, waar we u vorig jaar over vertelden, heeft veel (dure) zorg gekregen. Ze is weer gezond en doet haar werk aan het Gereformeerd Gymnazium in de Oekraïne. Zij heeft voor de TV gesproken over haar wonderlijke genezing. Ook bezocht ze Debrecen om de artsen en verpleegkundigen te bedanken. 
In een klein dorp in Zevenburgen (Roemenië) leeft een Gereformeerde predikant met zijn vrouw en hun enig kind van 14 jaar. Zij heet Boroka. Hun dochter is lichamelijk en geestelijk gehandicapt en de ouders verplegen en verzorgen haar met liefde. Boroka heeft een operatie nodig omdat de organen door haar groeiende lichaam in de verdrukking komen. Er werd een grote inzameling gehouden in kerken en gemeenten omdat de operatie €35.000 kost. Wij zijn dankbaar dat wij van de regering een extra bijdrage kregen van €16.000. De operatie, door onze stichting betaald, is gelukt. 
Dank jullie wel!  Deze voorbeelden sterken ons voor ons werk al is dit alles niet mogelijk zonder Gods zegen. Wij zijn erg dankbaar voor alle hulp uit Nederland, uw gebeden, uw financiële bijdragen en het kledingtransport. 
Onze plannen voor 2018  Wij hopen met Gods hulp ons werk in Debrecen en de Oekraïne voort te zetten. Verder staan op het programma het renoveren van de keuken en het vervangen van de huiskamermeubels. Nogmaals hartelijk dank voor de giften en de liefde. Wij bidden dat de ondersteuning ook in 2018 mag doorgaan. 
Geve God een gezegende kerst en Zijn vrede en genade. Ook in het jaar 2018!  Debrecen, december 2017. József en Kati Györi en alle medewerkers. 
 
We vragen u opnieuw om ons te helpen met dit mooie werk in Debrecen. Giften zijn welkom op NL89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. Stichting de Rots te Slochteren.  Kunt u ons maandelijkse steunen? De Rots heeft ANBI erkenning.
 
De Here zegene ons werk! Dhr. J.W. Klumpje, voorzitter R.B. Cramer-Niemeijer, secretaresse Ds. L.G. Boonstra, penningmeester
 
De (financiële) verslagen van het werk van De Rots kunt u nalezen op www.stichtingderots.nl.  Vragen? Mail ons: derots_stichting@yahoo.com


Hartelijke groeten aan onze donateurs, kerken en particulieren in Nederland. Wij danken God dat wij ook in 2018 de hulp mochten krijgen van onze broeders en zusters.
 
Wij vangen zo’n 8 personen op
In ons opvanghuis verblijven patiënten die een behandeling ondergaan. We kunnen ze een gevoel van ‘thuis’ geven. Samen beleggen we kerkdiensten en we praten met elkaar. Dit is heel waardevol voor de ernstig zieke mensen en hun familie.
Het aantal bewoners is hoger geweest. Dat komt doordat voor de Roemenen het zogenaamde HURO-programma is beëindigd. Door dit programma konden ze zes weken lang bij kanker een kobaltbestraling krijgen. Een andere oorzaak is dat veel mensen uit de Oekraïne werken in Hongarije en andere landen. Zij sluiten dan  een ziektekostenverzekering af.
 
Hoe wij ons voorzien in de dagelijkste benodigdheden
In het opvanghuis wonen de mensen gratis. De gasten helpen met het schoonhouden van het gebouw en dragen bij door het geven van geld. Daarvan kopen wij brood, levensmiddelen en andere noodzakelijke dingen. Enkele gemeenten bezoeken jaarlijks het opvanghuis en geven bijvoorbeeld groente. De meeste mensen zijn arm en hun ziekte heeft al veel gekost. Daarom is kleding heel erg belangrijk en zijn wij dankbaar voor de inzameling in Kampen.
 
Wij doen veel moeite om de juiste behandelingen te regelen
Op medisch gebied waren er in 2018 weer veel zware gevallen. De behandeling van sommige ziekten wordt door de Hongaarse overheid betaald. Onze medewerkster, Bakos Anita, helpt de mensen uit de Oekraïne aan de documenten en de juiste diagnose. Als de documenten klaar zijn (vertaald en al) worden ze naar een commissie in Boedapest gestuurd. Die commissie moet toestemming geven voor de behandeling.
Maar veel behandelingen worden niet door de overheid betaald. Voor deze mensen probeert onze stichting de behandeling te plannen bijvoorbeeld in Debrecen. Kati Györi is daar dit jaar weer druk mee geweest.
 
Een voorbeeld van hulp
Dit jaar zagen wij ook weer hoe God soms wonderlijk helpt. In het dorp Nagydobrony (Oekraïne) is met Nederlandse hulp een kindertehuis gebouwd. Daar wonen ongeveer 70 wezen of in de steek gelaten meisjes. Het tehuis heet de barmhartige Samaritaan (Lieuwe Boonstra is daar geweest). De leider van het tehuis, Katkó László is een geniale man. Hij heeft een grote boerderij ingericht om het tehuis van voedsel te voorzien. Echt een voorbeeld van zelfvoorziening! Hij heeft al lange tijd hartproblemen en dringend een operatie nodig. Hij mocht in Debrecen de operatie ondergaan. Onze stichting heeft die kosten betaald. Kati heeft bijna twee weken lang gebeld en gestreden om toestemming te krijgen voor opname in een hartsanatorium bij het Balatonmeer. De operatie lukte, maar daarna kwamen er weer problemen. Hij moest weer geopereerd worden met extra kosten. Ook die heeft de stichting betaald. ’s Nachts moest Kati proberen een arts te vinden om die operatie te doen. Gelukkig is hij nu weer thuis. Wij hebben veel van zulke gevallen en dan is direct ingrijpen noodzakelijk.
 
Onze plannen voor 2019 en daarna
Ik wil iets van mijn persoonlijke situatie vertellen. Het werk voor stichting De Rots doen wij al zo’n 25 jaar. Ik ben directeur van het Gereformeerde Gymnasium (een middelbare school) in Debrecen. Ik ben 64 jaar oud en ga in 2020 met pensioen. Als directeur kon ik veel betekenen voor de Stichting op het gebied van telefoon, computer, kopieerwerk etc. Belangrijk was dat het busje van de school ook beschikbaar was. Daarmee vervoeren wij de zieken, transporteren hulpmaterialen, bezoeken de mensen in Hongarije en de omliggende landen. Wij moeten ervan uitgaan dat de school in de toekomst niet meer kan helpen. Wij moeten voor onszelf zorgen en de mensen blijven bezoeken om hun concrete problemen te kennen en indien mogelijk te helpen.
 
Wij sparen voor een busje om het werk te blijven doen
Ook na 2020 willen mijn vrouw en ik de Stichting blijven helpen, als God ons tijd en energie geeft. Daarom willen wij graag dit jaar geld inzamelen voor het kopen van een busje. Wij denken dan aan een tweedehands busje van het merk Volkswagen transporter. Het moet namelijk een sterke bus zijn omdat de wegen slecht zijn.
 
Wij danken u nogmaals voor de giften en uw liefde in 2018! Wij vragen jullie ondersteuning, ook in het jaar 2019. Bid voor ons.
 
God geve u gezegende Kerstdagen, zijn vrede en genade in het jaar 2019!
József en Kati Györi, medewerkers en curatorium.
Debrecen, december 2018.
 
We vragen u opnieuw om ons te helpen met dit mooie werk in Debrecen. Wij ondersteunen het verzoek van József voor de aanschaf van een busje. Het is noodzakelijk voor het werk. Giften zijn welkom op NL89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. Stichting de Rots te Slochteren.  Kunt u ons maandelijkse steunen? De Rots heeft ANBI erkenning.
De Here zegene ons werk!
Dhr. J.W. Klumpje, voorzitter
R.B. Cramer-Niemeijer, secretaresse
Ds. L.G. Boonstra, penningmeester
De (financiële) verslagen van het werk van De Rots en privacystatement  kunt u nalezen op www.stichtingderots.nl.
Vragen of wilt u deze brief niet langer ontvangen? Mail ons: derots_stichting@yahoo.com