Giften kunt u overmaken op
IBAN NL 89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. stichting De Rots te Slochteren. De Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), met fiscaal nummer 8058.14.000.

Hartelijke groeten voor de mensen in Nederland! Het was een veelbewogen jaar. We waren blij als mensen weer gezond naar huis konden. Helaas waren er ook situaties waar we, ondanks alle hulp, niet meer helpen konden. Hoe belangrijk is het dan dat we op Gods Woord kunnen wijzen om te troosten en te bemoedigen.

De politieke onrust beïnvloedt ons leven
De toestand in Oost Europa en de Oekraïne is niet veel veranderd, maar wel hebben we last van de politieke situatie. Steeds meer mensen vertrekken om in het buitenland werk te zoeken. Dit betekent dat we bijvoorbeeld steeds moeilijker artsen kunnen vinden om onze zieken te behandelen. Als de Oekraïne een visa-vrij land wordt, verwachten wij meer aanvragen voor hulp uit de Oekraïne.

We kregen veel hulp
Het tehuis van De Rots is echt een leefgemeenschap waar men zich thuisvoelt. Meestal hadden we tussen de 10 en 20 bewoners. Eten kregen we weer gratis!! uit de keuken van het Gereformeerd Gymnazium.
Het verblijf is gratis voor onze gasten, wel is er een collectezak. Het was een grote verrassing dat er weken bij waren dat er € 80 tot €100 euro in zat. Daarvan kochten we levensmiddelen, waspoeder etc. Wij zijn tevreden met het beheerdersechtpaar. Natalie verzorgt de gasten, verdeelt het wasgoed, doet de inkopen voor de keuken en organiseert de schoonmaak. Haar man Sándor renoveerten repareert. Hij heeft al veel meubilair
weer als nieuw gemaakt. Wij zijn dankbaar voor alle hulp. Gemeenten en particulieren brengen vaak groente en andere levensmiddelen. We kregen kleding uit Nederland, Zwitserland, van Dorcas Aid en de Gereformeerde hulpdienst. Het uitdelen daarvan geeft elke week weer saamhorigheid en vrolijkheid.

Het geloof is belangrijk in ons tehuis
We nodigen alle gasten uit voor de gereformeerde kerkdiensten die we twee keer per week houden. Het was lastig toen de predikant Balogh Béla vertrok, maar inmiddels hebben we een nieuwe predikant gevonden. Het is mooi dat mensen met verschillende achtergronden op gebied van taal, kerk en cultuur samen het geloof kunnen delen. We kunnen elkaar troosten en sterken in het geloof. Ook de gasten uit Oekraïne en Roemenië zingen mee tijdens de kerkdiensten.

We helpen iedereen die om hulp vraagt
Gelukkig kunnen we nog steeds bekwame, christelijke zorgverleners en helpers vinden. Het is mijn vrouw Kati steeds gelukt om de zorg te organiseren. Ze heeft contacten met een gezondheidscentrum en sluit waar nodig een zorgverzekering af. Lastig was dat we als gezin twee keer moesten verhuizen. We maken ook gebruik van een regeling voor gratis zorg voor Hongaarse sprekende mensen in Oekraïne.
In 2016 waren er twee zeer zware, erg dure gevallen die wij uit eigen middelen niet konden betalen. Men organiseerde extra collectes en acties in gemeenten, dorpen en via internet . Een 40 jarige lerares van het Gereformeerd Gymnazium in Cluj/Kolozsvár raakte verlamd door een erg zeldzame auto-immuun ziekte (Guillain-Barre Syndrome). Haar verzorging kostte ongeveer € 20.000 en daarvan kregen wij € 16.000 als geschenk van ouders, leerlingen en gemeenten.

Wij zijn blij voor de hulp van Stichting De Rots Nederland
Wij zijn erg dankbaar dat in Nederland nog steeds veel gemeenten en particulieren zijn die geven voor dit doel. Ook hartelijk dank voor het kledingtransport. Wij danken u ook voor het gebed en voor 2017 hopen wij op geestelijke ondersteuning.

Onze plannen voor 2017
Met Gods hulp kunnen wij met ons werk in Debrecen en de Oekraïne doorgaan en zieke mensen helpen. Wij hopen dat het aantal donateurs in Hongarije en in het buitenland mag toenemen. Wij doen ons best om het tehuis goed te onderhouden. Dat geldt voor verven en stucwerk, maar ook voor de geestelijke zorg aan onze bewoners.
Nog eens hartelijk dank voor het geven en uw liefde! Wij bidden dat u ook in het jaar 2017 ons kunt helpen, maar vooral met gebed!
God geve aan u gezegende Kerstdagen en zijn vrede en genade ook in het jaar 2017!
Debrecen, december 2016.
József en Kati Györi , alle medewerkers en curatorium

 

Wij durven opnieuw een beroep op u te doen om ons te helpen met dit mooie werk in
Debrecen. Giften zijn welkom op NL89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. Stichting de Rots te
Slochteren. Kunt u ons maandelijks steunen? De Rots heeft ANBI erkenning.
De Here zegene ons werk!
Dhr. J.W. Klumpje, voorzitter
R.B. Cramer-Niemeijer, secretaresse
Ds. L.G. Boonstra, penningmeester
De (financiële) verslagen van het werk van De Rots kunt u nalezen op www.stichtingderots.nl.
Vragen? Mail ons: derots_stichting@yahoo.com


Hartelijke groeten aan onze donateurs, kerken en particulieren in Nederland. Wij danken God dat wij ook in 2018 de hulp mochten krijgen van onze broeders en zusters.
 
Wij vangen zo’n 8 personen op
In ons opvanghuis verblijven patiënten die een behandeling ondergaan. We kunnen ze een gevoel van ‘thuis’ geven. Samen beleggen we kerkdiensten en we praten met elkaar. Dit is heel waardevol voor de ernstig zieke mensen en hun familie.
Het aantal bewoners is hoger geweest. Dat komt doordat voor de Roemenen het zogenaamde HURO-programma is beëindigd. Door dit programma konden ze zes weken lang bij kanker een kobaltbestraling krijgen. Een andere oorzaak is dat veel mensen uit de Oekraïne werken in Hongarije en andere landen. Zij sluiten dan  een ziektekostenverzekering af.
 
Hoe wij ons voorzien in de dagelijkste benodigdheden
In het opvanghuis wonen de mensen gratis. De gasten helpen met het schoonhouden van het gebouw en dragen bij door het geven van geld. Daarvan kopen wij brood, levensmiddelen en andere noodzakelijke dingen. Enkele gemeenten bezoeken jaarlijks het opvanghuis en geven bijvoorbeeld groente. De meeste mensen zijn arm en hun ziekte heeft al veel gekost. Daarom is kleding heel erg belangrijk en zijn wij dankbaar voor de inzameling in Kampen.
 
Wij doen veel moeite om de juiste behandelingen te regelen
Op medisch gebied waren er in 2018 weer veel zware gevallen. De behandeling van sommige ziekten wordt door de Hongaarse overheid betaald. Onze medewerkster, Bakos Anita, helpt de mensen uit de Oekraïne aan de documenten en de juiste diagnose. Als de documenten klaar zijn (vertaald en al) worden ze naar een commissie in Boedapest gestuurd. Die commissie moet toestemming geven voor de behandeling.
Maar veel behandelingen worden niet door de overheid betaald. Voor deze mensen probeert onze stichting de behandeling te plannen bijvoorbeeld in Debrecen. Kati Györi is daar dit jaar weer druk mee geweest.
 
Een voorbeeld van hulp
Dit jaar zagen wij ook weer hoe God soms wonderlijk helpt. In het dorp Nagydobrony (Oekraïne) is met Nederlandse hulp een kindertehuis gebouwd. Daar wonen ongeveer 70 wezen of in de steek gelaten meisjes. Het tehuis heet de barmhartige Samaritaan (Lieuwe Boonstra is daar geweest). De leider van het tehuis, Katkó László is een geniale man. Hij heeft een grote boerderij ingericht om het tehuis van voedsel te voorzien. Echt een voorbeeld van zelfvoorziening! Hij heeft al lange tijd hartproblemen en dringend een operatie nodig. Hij mocht in Debrecen de operatie ondergaan. Onze stichting heeft die kosten betaald. Kati heeft bijna twee weken lang gebeld en gestreden om toestemming te krijgen voor opname in een hartsanatorium bij het Balatonmeer. De operatie lukte, maar daarna kwamen er weer problemen. Hij moest weer geopereerd worden met extra kosten. Ook die heeft de stichting betaald. ’s Nachts moest Kati proberen een arts te vinden om die operatie te doen. Gelukkig is hij nu weer thuis. Wij hebben veel van zulke gevallen en dan is direct ingrijpen noodzakelijk.
 
Onze plannen voor 2019 en daarna
Ik wil iets van mijn persoonlijke situatie vertellen. Het werk voor stichting De Rots doen wij al zo’n 25 jaar. Ik ben directeur van het Gereformeerde Gymnasium (een middelbare school) in Debrecen. Ik ben 64 jaar oud en ga in 2020 met pensioen. Als directeur kon ik veel betekenen voor de Stichting op het gebied van telefoon, computer, kopieerwerk etc. Belangrijk was dat het busje van de school ook beschikbaar was. Daarmee vervoeren wij de zieken, transporteren hulpmaterialen, bezoeken de mensen in Hongarije en de omliggende landen. Wij moeten ervan uitgaan dat de school in de toekomst niet meer kan helpen. Wij moeten voor onszelf zorgen en de mensen blijven bezoeken om hun concrete problemen te kennen en indien mogelijk te helpen.
 
Wij sparen voor een busje om het werk te blijven doen
Ook na 2020 willen mijn vrouw en ik de Stichting blijven helpen, als God ons tijd en energie geeft. Daarom willen wij graag dit jaar geld inzamelen voor het kopen van een busje. Wij denken dan aan een tweedehands busje van het merk Volkswagen transporter. Het moet namelijk een sterke bus zijn omdat de wegen slecht zijn.
 
Wij danken u nogmaals voor de giften en uw liefde in 2018! Wij vragen jullie ondersteuning, ook in het jaar 2019. Bid voor ons.
 
God geve u gezegende Kerstdagen, zijn vrede en genade in het jaar 2019!
József en Kati Györi, medewerkers en curatorium.
Debrecen, december 2018.
 
We vragen u opnieuw om ons te helpen met dit mooie werk in Debrecen. Wij ondersteunen het verzoek van József voor de aanschaf van een busje. Het is noodzakelijk voor het werk. Giften zijn welkom op NL89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. Stichting de Rots te Slochteren.  Kunt u ons maandelijkse steunen? De Rots heeft ANBI erkenning.
De Here zegene ons werk!
Dhr. J.W. Klumpje, voorzitter
R.B. Cramer-Niemeijer, secretaresse
Ds. L.G. Boonstra, penningmeester
De (financiële) verslagen van het werk van De Rots en privacystatement  kunt u nalezen op www.stichtingderots.nl.
Vragen of wilt u deze brief niet langer ontvangen? Mail ons: derots_stichting@yahoo.com