Giften kunt u overmaken op
IBAN NL 89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. stichting De Rots te Slochteren. De Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), met fiscaal nummer 8058.14.000.

Hartelijke groeten voor de mensen in Nederland! Het was een veelbewogen jaar. We waren blij als mensen weer gezond naar huis konden. Helaas waren er ook situaties waar we, ondanks alle hulp, niet meer helpen konden. Hoe belangrijk is het dan dat we op Gods Woord kunnen wijzen om te troosten en te bemoedigen.

De politieke onrust beïnvloedt ons leven
De toestand in Oost Europa en de Oekraïne is niet veel veranderd, maar wel hebben we last van de politieke situatie. Steeds meer mensen vertrekken om in het buitenland werk te zoeken. Dit betekent dat we bijvoorbeeld steeds moeilijker artsen kunnen vinden om onze zieken te behandelen. Als de Oekraïne een visa-vrij land wordt, verwachten wij meer aanvragen voor hulp uit de Oekraïne.

We kregen veel hulp
Het tehuis van De Rots is echt een leefgemeenschap waar men zich thuisvoelt. Meestal hadden we tussen de 10 en 20 bewoners. Eten kregen we weer gratis!! uit de keuken van het Gereformeerd Gymnazium.
Het verblijf is gratis voor onze gasten, wel is er een collectezak. Het was een grote verrassing dat er weken bij waren dat er € 80 tot €100 euro in zat. Daarvan kochten we levensmiddelen, waspoeder etc. Wij zijn tevreden met het beheerdersechtpaar. Natalie verzorgt de gasten, verdeelt het wasgoed, doet de inkopen voor de keuken en organiseert de schoonmaak. Haar man Sándor renoveerten repareert. Hij heeft al veel meubilair
weer als nieuw gemaakt. Wij zijn dankbaar voor alle hulp. Gemeenten en particulieren brengen vaak groente en andere levensmiddelen. We kregen kleding uit Nederland, Zwitserland, van Dorcas Aid en de Gereformeerde hulpdienst. Het uitdelen daarvan geeft elke week weer saamhorigheid en vrolijkheid.

Het geloof is belangrijk in ons tehuis
We nodigen alle gasten uit voor de gereformeerde kerkdiensten die we twee keer per week houden. Het was lastig toen de predikant Balogh Béla vertrok, maar inmiddels hebben we een nieuwe predikant gevonden. Het is mooi dat mensen met verschillende achtergronden op gebied van taal, kerk en cultuur samen het geloof kunnen delen. We kunnen elkaar troosten en sterken in het geloof. Ook de gasten uit Oekraïne en Roemenië zingen mee tijdens de kerkdiensten.

We helpen iedereen die om hulp vraagt
Gelukkig kunnen we nog steeds bekwame, christelijke zorgverleners en helpers vinden. Het is mijn vrouw Kati steeds gelukt om de zorg te organiseren. Ze heeft contacten met een gezondheidscentrum en sluit waar nodig een zorgverzekering af. Lastig was dat we als gezin twee keer moesten verhuizen. We maken ook gebruik van een regeling voor gratis zorg voor Hongaarse sprekende mensen in Oekraïne.
In 2016 waren er twee zeer zware, erg dure gevallen die wij uit eigen middelen niet konden betalen. Men organiseerde extra collectes en acties in gemeenten, dorpen en via internet . Een 40 jarige lerares van het Gereformeerd Gymnazium in Cluj/Kolozsvár raakte verlamd door een erg zeldzame auto-immuun ziekte (Guillain-Barre Syndrome). Haar verzorging kostte ongeveer € 20.000 en daarvan kregen wij € 16.000 als geschenk van ouders, leerlingen en gemeenten.

Wij zijn blij voor de hulp van Stichting De Rots Nederland
Wij zijn erg dankbaar dat in Nederland nog steeds veel gemeenten en particulieren zijn die geven voor dit doel. Ook hartelijk dank voor het kledingtransport. Wij danken u ook voor het gebed en voor 2017 hopen wij op geestelijke ondersteuning.

Onze plannen voor 2017
Met Gods hulp kunnen wij met ons werk in Debrecen en de Oekraïne doorgaan en zieke mensen helpen. Wij hopen dat het aantal donateurs in Hongarije en in het buitenland mag toenemen. Wij doen ons best om het tehuis goed te onderhouden. Dat geldt voor verven en stucwerk, maar ook voor de geestelijke zorg aan onze bewoners.
Nog eens hartelijk dank voor het geven en uw liefde! Wij bidden dat u ook in het jaar 2017 ons kunt helpen, maar vooral met gebed!
God geve aan u gezegende Kerstdagen en zijn vrede en genade ook in het jaar 2017!
Debrecen, december 2016.
József en Kati Györi , alle medewerkers en curatorium

 

Wij durven opnieuw een beroep op u te doen om ons te helpen met dit mooie werk in
Debrecen. Giften zijn welkom op NL89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. Stichting de Rots te
Slochteren. Kunt u ons maandelijks steunen? De Rots heeft ANBI erkenning.
De Here zegene ons werk!
Dhr. J.W. Klumpje, voorzitter
R.B. Cramer-Niemeijer, secretaresse
Ds. L.G. Boonstra, penningmeester
De (financiële) verslagen van het werk van De Rots kunt u nalezen op www.stichtingderots.nl.
Vragen? Mail ons: derots_stichting@yahoo.com