Giften kunt u overmaken op
IBAN NL 89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. stichting De Rots te Slochteren. De Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), met fiscaal nummer 8058.14.000.

 

De medewerkers en bewoners van de Rots in Debrecen, Hongarije, groeten de broeders en zusters in Nederland. Dank voor wat, mede door uw hulp, ook in 2015 in ons huis kon worden gedaan. God gaf daarvoor energie en mogelijkheden. Hem komt de dank daarvoor toe!

 

De situatie in de Oekraïne

Nog steeds beïnvloedt de oorlogssituatie het leven van elke dag. Veel jonge mannen willen niet in het leger en doken onder. Anderen proberen werk te vinden in het buitenland. Vooral leraren, artsen en ingenieurs vertrekken. Daardoor is er in de Hongaars sprekende dorpen praktisch geen medische verzorging meer.

De prijzen zijn gelijk aan die van West Europa, maar de lonen lager (zo verdient een leraar of arts zo’n € 100 à €120 per maand en liggen de pensioenen niet boven de € 50). In deze toestand bloeit de corruptie en zwarte handel. De regering functioneert in de praktijk niet. Kerken en burgerlijke organisaties proberen iets te doen voor de arme mensen en gehandicapten. In het jaar 2015 hebben ook wij daaraan bijgedragen in de vorm van:

 

Het tehuis

In het tehuis van De Rots zorgen we voor zieken en hun begeleiders. Deze zomer was het vol met 25 mensen. We zijn blij met het nieuwe echtpaar: Natalia Bíró en haar man Sándor zijn nu de beheerders. Natalia helpt en bemoedigt de gasten en Sándor klust in het om het huis. De mannenkamer is voorzien van nieuwe bedden.

Bijna dagelijks krijgen we warm eten uit de keuken van het Gereformeerd College (Universiteit van Debrecen). Blij en dankbaar aanvaarden we die hulp. De meeste mensen kunnen geen kleding kopen en echt warme winterkleding is voor veel families een droom. Daarom zijn wij dankbaar voor de kleding die we krijgen. De kleding die net voor Kerst aankwam uit Nederland (Kampen)was voor ons een echt kerstgeschenk. Hartelijk dank!!

Voor ons blijven de kerkdiensten en bijbelstudies in ons tehuis belangrijk. Dat bindt ons samen!

 

Medische behandelingen

Vrijwel iedereen die bij ons komt kunnen we helpen. Ook in dit jaar speelde Kati Györi daarbij een grote rol. Zij kent de zieken persoonlijk en ze probeert in contact te blijven met de twee klinieken in Debrecen, maar ook met klinieken in de regio. Zij overlegt voor wie een zorgverzekering nodig is of wie vermindering van de zorgkosten kan krijgen. Doordat er steeds minder artsen en verpleegkundigen zijn is het soms moeilijk om zorg te vinden.

 


Overleg over zieken en oriëntatie in Karpaten-Oekraïne

Er bestaat een regeling waarbij mensen gratis geopereerd en behandeld kunnen worden. Een van onze medewerkers is druk met de administratie en het vertaalwerk om dit regelen. Het is dit jaar voor 120 patiënten gelukt! Als het niet lukt proberen wij de behandeling financieel mogelijk te maken.

 

Hulp en giften van stichting De Rots in Nederland

Het is jammer dat wij in 2015 minder giften vanuit kerken en particulieren gekregen. Misschien dat de problemen elders in de wereld ervoor zorgen dat Oost Europa minder in het nieuws is.

We zijn dankbaar voor de hulp van onze Nederlandse broeders en zusters: de gebeden, de financiële hulp enz. waardoor wij in2015 regelmatig voor ongeveer 10 zieken zorg konden regelen. Voor de meesten van hen betekende dat levensreddende hulp!! We konden zware operaties laten uitvoeren!!

 

Onze plannen voor 2016

Met Gods hulp kunnen wij met ons werk in Debrecen en de Oekraïne doorgaan en zieken hulp blijven bieden. Geestelijke hulp is, zoals gezegd, bij ons ook heel belangrijk: bijbelstudie, dagsluitingen, kerkdiensten enz. Daar gaan we zeker mee door!

Nogmaals onze hartelijke dank voor uw gebeden, giften en liefde! Blijft u ons ook in 2016 gedenken in uw gebeden en hulp?

 

God geve allen een gezegende Kerst en Zijn vrede en genade ook in het jaar 2016!

 

Debrecen, 5 december 2015

József en Kati Györi, de leiding en het curatorium.

 

 

Als Stichting de Rots Nederland vragen we u dringend dit werk met uw gebeden en giften te blijven steunen. Giften zijn welkom op NL89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. Stichting de Rots te Slochteren. De Rots heeft ANBI erkenning.

De Here zegene ons werk!

Dhr J.W. Klumpje, voorzitter
Mevr. R.B. Cramer-Niemeijer, secretaresse
Ds. L.G. Boonstra, penningmeester

 

 

 

 

 

De (financiële) verslagen van het werk van De Rots kunt u nalezen op www.stichtingderots.nl.
Vragen? Mail ons: derots_stichting@yahoo.com