Giften kunt u overmaken op
IBAN NL 89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. stichting De Rots te Slochteren. De Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), met fiscaal nummer 8058.14.000.

 

De medewerkers en bewoners van de Rots in Debrecen, Hongarije, groeten de broeders en zusters in Nederland. Dank voor wat, mede door uw hulp, ook in 2015 in ons huis kon worden gedaan. God gaf daarvoor energie en mogelijkheden. Hem komt de dank daarvoor toe!

 

De situatie in de Oekraïne

Nog steeds beïnvloedt de oorlogssituatie het leven van elke dag. Veel jonge mannen willen niet in het leger en doken onder. Anderen proberen werk te vinden in het buitenland. Vooral leraren, artsen en ingenieurs vertrekken. Daardoor is er in de Hongaars sprekende dorpen praktisch geen medische verzorging meer.

De prijzen zijn gelijk aan die van West Europa, maar de lonen lager (zo verdient een leraar of arts zo’n € 100 à €120 per maand en liggen de pensioenen niet boven de € 50). In deze toestand bloeit de corruptie en zwarte handel. De regering functioneert in de praktijk niet. Kerken en burgerlijke organisaties proberen iets te doen voor de arme mensen en gehandicapten. In het jaar 2015 hebben ook wij daaraan bijgedragen in de vorm van:

 

Het tehuis

In het tehuis van De Rots zorgen we voor zieken en hun begeleiders. Deze zomer was het vol met 25 mensen. We zijn blij met het nieuwe echtpaar: Natalia Bíró en haar man Sándor zijn nu de beheerders. Natalia helpt en bemoedigt de gasten en Sándor klust in het om het huis. De mannenkamer is voorzien van nieuwe bedden.

Bijna dagelijks krijgen we warm eten uit de keuken van het Gereformeerd College (Universiteit van Debrecen). Blij en dankbaar aanvaarden we die hulp. De meeste mensen kunnen geen kleding kopen en echt warme winterkleding is voor veel families een droom. Daarom zijn wij dankbaar voor de kleding die we krijgen. De kleding die net voor Kerst aankwam uit Nederland (Kampen)was voor ons een echt kerstgeschenk. Hartelijk dank!!

Voor ons blijven de kerkdiensten en bijbelstudies in ons tehuis belangrijk. Dat bindt ons samen!

 

Medische behandelingen

Vrijwel iedereen die bij ons komt kunnen we helpen. Ook in dit jaar speelde Kati Györi daarbij een grote rol. Zij kent de zieken persoonlijk en ze probeert in contact te blijven met de twee klinieken in Debrecen, maar ook met klinieken in de regio. Zij overlegt voor wie een zorgverzekering nodig is of wie vermindering van de zorgkosten kan krijgen. Doordat er steeds minder artsen en verpleegkundigen zijn is het soms moeilijk om zorg te vinden.

 


Overleg over zieken en oriëntatie in Karpaten-Oekraïne

Er bestaat een regeling waarbij mensen gratis geopereerd en behandeld kunnen worden. Een van onze medewerkers is druk met de administratie en het vertaalwerk om dit regelen. Het is dit jaar voor 120 patiënten gelukt! Als het niet lukt proberen wij de behandeling financieel mogelijk te maken.

 

Hulp en giften van stichting De Rots in Nederland

Het is jammer dat wij in 2015 minder giften vanuit kerken en particulieren gekregen. Misschien dat de problemen elders in de wereld ervoor zorgen dat Oost Europa minder in het nieuws is.

We zijn dankbaar voor de hulp van onze Nederlandse broeders en zusters: de gebeden, de financiële hulp enz. waardoor wij in2015 regelmatig voor ongeveer 10 zieken zorg konden regelen. Voor de meesten van hen betekende dat levensreddende hulp!! We konden zware operaties laten uitvoeren!!

 

Onze plannen voor 2016

Met Gods hulp kunnen wij met ons werk in Debrecen en de Oekraïne doorgaan en zieken hulp blijven bieden. Geestelijke hulp is, zoals gezegd, bij ons ook heel belangrijk: bijbelstudie, dagsluitingen, kerkdiensten enz. Daar gaan we zeker mee door!

Nogmaals onze hartelijke dank voor uw gebeden, giften en liefde! Blijft u ons ook in 2016 gedenken in uw gebeden en hulp?

 

God geve allen een gezegende Kerst en Zijn vrede en genade ook in het jaar 2016!

 

Debrecen, 5 december 2015

József en Kati Györi, de leiding en het curatorium.

 

 

Als Stichting de Rots Nederland vragen we u dringend dit werk met uw gebeden en giften te blijven steunen. Giften zijn welkom op NL89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. Stichting de Rots te Slochteren. De Rots heeft ANBI erkenning.

De Here zegene ons werk!

Dhr J.W. Klumpje, voorzitter
Mevr. R.B. Cramer-Niemeijer, secretaresse
Ds. L.G. Boonstra, penningmeester

 

 

 

 

 

De (financiële) verslagen van het werk van De Rots kunt u nalezen op www.stichtingderots.nl.
Vragen? Mail ons: derots_stichting@yahoo.com


Hartelijke groeten aan onze donateurs, kerken en particulieren in Nederland. Wij danken God dat wij ook in 2018 de hulp mochten krijgen van onze broeders en zusters.
 
Wij vangen zo’n 8 personen op
In ons opvanghuis verblijven patiënten die een behandeling ondergaan. We kunnen ze een gevoel van ‘thuis’ geven. Samen beleggen we kerkdiensten en we praten met elkaar. Dit is heel waardevol voor de ernstig zieke mensen en hun familie.
Het aantal bewoners is hoger geweest. Dat komt doordat voor de Roemenen het zogenaamde HURO-programma is beëindigd. Door dit programma konden ze zes weken lang bij kanker een kobaltbestraling krijgen. Een andere oorzaak is dat veel mensen uit de Oekraïne werken in Hongarije en andere landen. Zij sluiten dan  een ziektekostenverzekering af.
 
Hoe wij ons voorzien in de dagelijkste benodigdheden
In het opvanghuis wonen de mensen gratis. De gasten helpen met het schoonhouden van het gebouw en dragen bij door het geven van geld. Daarvan kopen wij brood, levensmiddelen en andere noodzakelijke dingen. Enkele gemeenten bezoeken jaarlijks het opvanghuis en geven bijvoorbeeld groente. De meeste mensen zijn arm en hun ziekte heeft al veel gekost. Daarom is kleding heel erg belangrijk en zijn wij dankbaar voor de inzameling in Kampen.
 
Wij doen veel moeite om de juiste behandelingen te regelen
Op medisch gebied waren er in 2018 weer veel zware gevallen. De behandeling van sommige ziekten wordt door de Hongaarse overheid betaald. Onze medewerkster, Bakos Anita, helpt de mensen uit de Oekraïne aan de documenten en de juiste diagnose. Als de documenten klaar zijn (vertaald en al) worden ze naar een commissie in Boedapest gestuurd. Die commissie moet toestemming geven voor de behandeling.
Maar veel behandelingen worden niet door de overheid betaald. Voor deze mensen probeert onze stichting de behandeling te plannen bijvoorbeeld in Debrecen. Kati Györi is daar dit jaar weer druk mee geweest.
 
Een voorbeeld van hulp
Dit jaar zagen wij ook weer hoe God soms wonderlijk helpt. In het dorp Nagydobrony (Oekraïne) is met Nederlandse hulp een kindertehuis gebouwd. Daar wonen ongeveer 70 wezen of in de steek gelaten meisjes. Het tehuis heet de barmhartige Samaritaan (Lieuwe Boonstra is daar geweest). De leider van het tehuis, Katkó László is een geniale man. Hij heeft een grote boerderij ingericht om het tehuis van voedsel te voorzien. Echt een voorbeeld van zelfvoorziening! Hij heeft al lange tijd hartproblemen en dringend een operatie nodig. Hij mocht in Debrecen de operatie ondergaan. Onze stichting heeft die kosten betaald. Kati heeft bijna twee weken lang gebeld en gestreden om toestemming te krijgen voor opname in een hartsanatorium bij het Balatonmeer. De operatie lukte, maar daarna kwamen er weer problemen. Hij moest weer geopereerd worden met extra kosten. Ook die heeft de stichting betaald. ’s Nachts moest Kati proberen een arts te vinden om die operatie te doen. Gelukkig is hij nu weer thuis. Wij hebben veel van zulke gevallen en dan is direct ingrijpen noodzakelijk.
 
Onze plannen voor 2019 en daarna
Ik wil iets van mijn persoonlijke situatie vertellen. Het werk voor stichting De Rots doen wij al zo’n 25 jaar. Ik ben directeur van het Gereformeerde Gymnasium (een middelbare school) in Debrecen. Ik ben 64 jaar oud en ga in 2020 met pensioen. Als directeur kon ik veel betekenen voor de Stichting op het gebied van telefoon, computer, kopieerwerk etc. Belangrijk was dat het busje van de school ook beschikbaar was. Daarmee vervoeren wij de zieken, transporteren hulpmaterialen, bezoeken de mensen in Hongarije en de omliggende landen. Wij moeten ervan uitgaan dat de school in de toekomst niet meer kan helpen. Wij moeten voor onszelf zorgen en de mensen blijven bezoeken om hun concrete problemen te kennen en indien mogelijk te helpen.
 
Wij sparen voor een busje om het werk te blijven doen
Ook na 2020 willen mijn vrouw en ik de Stichting blijven helpen, als God ons tijd en energie geeft. Daarom willen wij graag dit jaar geld inzamelen voor het kopen van een busje. Wij denken dan aan een tweedehands busje van het merk Volkswagen transporter. Het moet namelijk een sterke bus zijn omdat de wegen slecht zijn.
 
Wij danken u nogmaals voor de giften en uw liefde in 2018! Wij vragen jullie ondersteuning, ook in het jaar 2019. Bid voor ons.
 
God geve u gezegende Kerstdagen, zijn vrede en genade in het jaar 2019!
József en Kati Györi, medewerkers en curatorium.
Debrecen, december 2018.
 
We vragen u opnieuw om ons te helpen met dit mooie werk in Debrecen. Wij ondersteunen het verzoek van József voor de aanschaf van een busje. Het is noodzakelijk voor het werk. Giften zijn welkom op NL89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. Stichting de Rots te Slochteren.  Kunt u ons maandelijkse steunen? De Rots heeft ANBI erkenning.
De Here zegene ons werk!
Dhr. J.W. Klumpje, voorzitter
R.B. Cramer-Niemeijer, secretaresse
Ds. L.G. Boonstra, penningmeester
De (financiële) verslagen van het werk van De Rots en privacystatement  kunt u nalezen op www.stichtingderots.nl.
Vragen of wilt u deze brief niet langer ontvangen? Mail ons: derots_stichting@yahoo.com