Giften kunt u overmaken op
IBAN NL 89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. stichting De Rots te Slochteren. De Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), met fiscaal nummer 8058.14.000.

De gebeden werden verhoord!
Ook in 2013 kon het werk in De Rots ondanks de crisis doorgaan. En dat was erg nodig, want de nood blijft hoog. Zeker ook in de Sub-Karpaten, het vroegere Hongaarse deel van de Oekraïne. Steeds meer broeders en zusters uit de Hongaars-Gereformeerde kerken daar doen een beroep op hulp, liefde en ondersteuning in het tehuis van De Rots in Debrecen.
Door uw giften was hulp mogelijk. Zieken wachten vaak een groot deel van de nacht voor de grens om in Hongarije te komen. Vaak kloppen ze om 5 uur ’s morgens aan bij de directeur Györi Jozsef en zijn vrouw Kati: 'Kunnen jullie ons helpen, ook aan een paar schoenen?' Het is geweldig hoe Kati en Jozsef dag en nacht klaar staan.
Jozsef geeft, zoals ieder jaar, zelf zijn eindejaars-overzicht 2013:

Wij groeten al onze broeders en zusters in Nederland, mede namens de begeleiders en bewoners van het tehuis van De Rots. Wij zijn erg dankbaar dat wij ook in het afgelopen jaar ons werk konden doen. God heeft ons geholpen het werk voor anderen in onze omgeving te kunnen doen.
In het jaar 2013 hebben we de o.a. de volgende belangrijke zaken kunnen doen:
Het tehuis
Het werk van De Rots is heel belangrijk. Dagelijks ervaren we hoe belangrijk het voor de zieken is om een veilige plek te hebben. Het aantal bewoners is in dit jaar gestegen; in de herfst hadden wij vaak 20-25 gasten per nacht. In de zomer konden wij het hele huis een opknapbeurt geven. Het het huis is nu fris en schoon! De oude matrassen konden we door nieuwe vervangen.
De bijbelstudies zijn ook in dit jaar gehouden. Helaas moest de gepensioneerde predikant, Dani László, stoppen met zijn werk bij ons. Béla Balogh, een predikant uit Roemenië, heeft zijn werk overgenomen. Wij vragen u te bidden voor de gezondheid en de familie van Dani László.
Medische behandeling
Het is belangrijk dat wij voor iedereen de beste zorg zo voordelig mogelijk inkopen. Daarvoor zorgt Kati Györi, die alle zieken persoonlijk kent. Kati onderhandelt met twee klinieken in Debrecen, maar ook met andere ziekenhuizen in de regio.
Er zijn steeds artsen die met liefde helpen en proberen de behandelingskosten zo laag mogelijk te houden. Helaas zijn er ook afdelingen waar een hoge prijs het belangrijkste is. Als het een lange behandeling lijkt te worden, proberen we een Hongaarse verzekering af te sluiten. Daarvoor betalen wij dan maandelijks. Het door de Hongaarse regering ingestelde dubbele staatsburgerschap maakt dat mogelijk. De Europese Unie biedt mensen uit Roemenië met kanker een gratis behandeling aan in Debrecen. Veel van deze mensen wonen dan in ons tehuis. Ook dit jaar kwamen er zieken met verschillende tumoren, gynaecologische, neurologische problemen (bv. epilepsie) en genetische problemen. Ook proberen we voor Oekraïense patienten gratis zorg te regelen die de Hongaarse regering aanbiedt. Wij verzorgen de administratie en wanneer de patient niet voor de gratis behandeling in aanmerking komt proberen wij zelf te helpen. Wij danken God dat al die mensen die bij ons hulp zochten op een of andere manier geholpen konden worden. Wij hoefden niemand weg te sturen!
Hulp en giften voor stichting de Rots
Onze stichting krijgt geld en ondersteuning uit meerdere bronnen. Veel kerken, organisaties en particulieren geven grote of kleine giften. Die komen uit Zwitserland, Duitsland, USA, maar ook uit de Oekraïne. Families en gemeenten van de zieken uit de Oekraïne proberen geld in te zamelen en te helpen bij de te maken kosten. Onder al deze contacten is stichting De Rots in Nederland een uitstekende en vaste partner. Wij zijn erg dankbaar voor de grote financiële hulp over meerdere jaren waarbij persoonlijke contacten heel waardevol zijn. Het is fijn als er iemand langskomt, zoals Lieuwe Boonstra dit jaar. Hartelijk dank voor de medicijnen en kleding die wij dit jaar van jullie kregen. De giften uit Nederland hebben wij onder andere gebruikt voor de volgende zaken:
~ De ziektekostenverzekering voor 5 á 6 Oekraïense patiënten (± € 400 per maand)
~ Voor een meisje met hepatitis C hebben wij een behandeling in Duitsland gefinancierd (€ 4.000).
~ Een jonge man met twee kinderen uit de Oekraïne is in een oogstmachine terechtgekomen. Voor een levensreddende operatie en revalidatie hebben wij de familie € 5.000 gegeven.
~ De echtgenoot van een van de begeleiders heeft een hartinfarct gehad.
~ Recent werd een beroep op ons gedaan door een patient met keelkanker.
Nogmaals hartelijk dank voor uw offerbereidheid en voor uw liefde.

God geve ons allen gezegende kerstdagen en Zijn vrede en genade ook in het jaar 2014.

Debrecen, 23 november 2013.
József en Kati Györi en de begeleiders met de leiding en het curatorium.

 


Onze banksaldi zijn behoorlijk geslonken. Ziekenzorg is duur, ook in Hongarije.
Wilt u ons daarom in 2014 weer helpen? Uw gebed en giften kunnen we niet
missen!
Giften zijn welkom op giro NL89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. Stichting de Rots te
Slochteren. De Rots heeft ANBI erkenning.
De Here zegene ons werk!
Dhr J.W. Klumpje, voorzitter
Mevr. R.B. Cramer-Niemeijer, secretaresse
Ds. L.G. Boonstra, penningmeester
De (financiële) verslagen van het werk van De Rots kunt u nalezen op www.stichtingderots.nl.
NB: wilt u deze jaarlijkse nieuwsbrief in het vervolg per mail ontvangen? Geef dit dan door via
derots_stichting@yahoo.com.
”Inhoud


Hartelijke groeten aan onze donateurs, kerken en particulieren in Nederland. Wij danken God dat wij ook in 2018 de hulp mochten krijgen van onze broeders en zusters.
 
Wij vangen zo’n 8 personen op
In ons opvanghuis verblijven patiënten die een behandeling ondergaan. We kunnen ze een gevoel van ‘thuis’ geven. Samen beleggen we kerkdiensten en we praten met elkaar. Dit is heel waardevol voor de ernstig zieke mensen en hun familie.
Het aantal bewoners is hoger geweest. Dat komt doordat voor de Roemenen het zogenaamde HURO-programma is beëindigd. Door dit programma konden ze zes weken lang bij kanker een kobaltbestraling krijgen. Een andere oorzaak is dat veel mensen uit de Oekraïne werken in Hongarije en andere landen. Zij sluiten dan  een ziektekostenverzekering af.
 
Hoe wij ons voorzien in de dagelijkste benodigdheden
In het opvanghuis wonen de mensen gratis. De gasten helpen met het schoonhouden van het gebouw en dragen bij door het geven van geld. Daarvan kopen wij brood, levensmiddelen en andere noodzakelijke dingen. Enkele gemeenten bezoeken jaarlijks het opvanghuis en geven bijvoorbeeld groente. De meeste mensen zijn arm en hun ziekte heeft al veel gekost. Daarom is kleding heel erg belangrijk en zijn wij dankbaar voor de inzameling in Kampen.
 
Wij doen veel moeite om de juiste behandelingen te regelen
Op medisch gebied waren er in 2018 weer veel zware gevallen. De behandeling van sommige ziekten wordt door de Hongaarse overheid betaald. Onze medewerkster, Bakos Anita, helpt de mensen uit de Oekraïne aan de documenten en de juiste diagnose. Als de documenten klaar zijn (vertaald en al) worden ze naar een commissie in Boedapest gestuurd. Die commissie moet toestemming geven voor de behandeling.
Maar veel behandelingen worden niet door de overheid betaald. Voor deze mensen probeert onze stichting de behandeling te plannen bijvoorbeeld in Debrecen. Kati Györi is daar dit jaar weer druk mee geweest.
 
Een voorbeeld van hulp
Dit jaar zagen wij ook weer hoe God soms wonderlijk helpt. In het dorp Nagydobrony (Oekraïne) is met Nederlandse hulp een kindertehuis gebouwd. Daar wonen ongeveer 70 wezen of in de steek gelaten meisjes. Het tehuis heet de barmhartige Samaritaan (Lieuwe Boonstra is daar geweest). De leider van het tehuis, Katkó László is een geniale man. Hij heeft een grote boerderij ingericht om het tehuis van voedsel te voorzien. Echt een voorbeeld van zelfvoorziening! Hij heeft al lange tijd hartproblemen en dringend een operatie nodig. Hij mocht in Debrecen de operatie ondergaan. Onze stichting heeft die kosten betaald. Kati heeft bijna twee weken lang gebeld en gestreden om toestemming te krijgen voor opname in een hartsanatorium bij het Balatonmeer. De operatie lukte, maar daarna kwamen er weer problemen. Hij moest weer geopereerd worden met extra kosten. Ook die heeft de stichting betaald. ’s Nachts moest Kati proberen een arts te vinden om die operatie te doen. Gelukkig is hij nu weer thuis. Wij hebben veel van zulke gevallen en dan is direct ingrijpen noodzakelijk.
 
Onze plannen voor 2019 en daarna
Ik wil iets van mijn persoonlijke situatie vertellen. Het werk voor stichting De Rots doen wij al zo’n 25 jaar. Ik ben directeur van het Gereformeerde Gymnasium (een middelbare school) in Debrecen. Ik ben 64 jaar oud en ga in 2020 met pensioen. Als directeur kon ik veel betekenen voor de Stichting op het gebied van telefoon, computer, kopieerwerk etc. Belangrijk was dat het busje van de school ook beschikbaar was. Daarmee vervoeren wij de zieken, transporteren hulpmaterialen, bezoeken de mensen in Hongarije en de omliggende landen. Wij moeten ervan uitgaan dat de school in de toekomst niet meer kan helpen. Wij moeten voor onszelf zorgen en de mensen blijven bezoeken om hun concrete problemen te kennen en indien mogelijk te helpen.
 
Wij sparen voor een busje om het werk te blijven doen
Ook na 2020 willen mijn vrouw en ik de Stichting blijven helpen, als God ons tijd en energie geeft. Daarom willen wij graag dit jaar geld inzamelen voor het kopen van een busje. Wij denken dan aan een tweedehands busje van het merk Volkswagen transporter. Het moet namelijk een sterke bus zijn omdat de wegen slecht zijn.
 
Wij danken u nogmaals voor de giften en uw liefde in 2018! Wij vragen jullie ondersteuning, ook in het jaar 2019. Bid voor ons.
 
God geve u gezegende Kerstdagen, zijn vrede en genade in het jaar 2019!
József en Kati Györi, medewerkers en curatorium.
Debrecen, december 2018.
 
We vragen u opnieuw om ons te helpen met dit mooie werk in Debrecen. Wij ondersteunen het verzoek van József voor de aanschaf van een busje. Het is noodzakelijk voor het werk. Giften zijn welkom op NL89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. Stichting de Rots te Slochteren.  Kunt u ons maandelijkse steunen? De Rots heeft ANBI erkenning.
De Here zegene ons werk!
Dhr. J.W. Klumpje, voorzitter
R.B. Cramer-Niemeijer, secretaresse
Ds. L.G. Boonstra, penningmeester
De (financiële) verslagen van het werk van De Rots en privacystatement  kunt u nalezen op www.stichtingderots.nl.
Vragen of wilt u deze brief niet langer ontvangen? Mail ons: derots_stichting@yahoo.com