Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Giften kunt u overmaken op
IBAN NL 89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. stichting De Rots te Slochteren. De Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), met fiscaal nummer 8058.14.000.

Aan het eind van elk jaar komt er een nieuwsbrief uit. Deze is hier te lezen

We ontvingen een brief van broeder Gyóri Jozsef, voorzitter van de stichting Kózsikla Alapítvány in Debrecen, Hongarije. Mooi om te lezen hoe de stichting mensen kon helpen.
Hartelijke groeten aan de mensen in Nederland die ons helpen!
God zij dank dat wij ook in het jaar 2019 gemerkt hebben dat broeders en zusters ons
steunen en met ons werk meeleven.

Het blijft moeilijk om goede zorg te krijgen
De situatie in Oost Europa, in het bijzonder in de Oekraïne, blijft zorgelijk. Veel jongeren
emigreren, er zijn zelfs rijen van 8 tot 10 uur voor de grens. 18 en 19 jarigen moeten het
leger in, en deze jongeren proberen het land zo snel mogelijk te verlaten en ergens in Europa werk te vinden. Het land heeft daardoor veel gebroken gezinnen. Voor gezondheidszorg moeten Oekraïners uitwijken naar Hongarije. Sommigen hebben een zorgverzekering in Hongarije. Maar toch zijn er nog veel mensen die geen kans hebben op een goede behandeling.


Wij bieden zieke mensen verblijf en hulp
Het huis van De Rots in Debrecen (Hongarije) is nog steeds het belangrijkste deel van ons
werk. Patiënten en hun begeleiders kunnen bij ons verblijven tijdens de behandeling. We
proberen ze een plek te geven waar ze zich thuis voelen. We hebben kerkdiensten,
gesprekken en saamhorigheid. We ervaren dat dit onze gasten in zware periodes helpt en
hoop geeft voor de toekomst. God laat zien dat Hij zieken lichamelijk helpt, maar ook
geestelijk genezing geeft.


Het tehuis is mooi opgeknapt
We hebben een nieuw beheerdersechtpaar gevonden: Judit en Kálmán Szanyi uit de
Oekraïne. Zij zijn dankbaar dat zij dit werk mogen doen en zo ook een woning hebben. Zij hebben veel ideeën voor het huis. Onder leiding van dit
echtpaar is het hele huis gemoderniseerd. Alle ruimten zijn opnieuw geverfd en schoongemaakt. Oude meubels zijn vervangen door nieuwe. Het huis is weer als nieuw met de nieuwe kleuren. Bewoners hielpen met klussen. We konden hiervoor ook jullie financiële steun goed gebruiken. Het opknappen gaf ook een impuls,het aantal bewoners steeg daardoor tot meer dan 15 in een week.

Een paar voorbeelden
We zien ernstige aandoeningen bij onze bewoners. De Hongaarse regering betaalt een deel
van de behandelingen. We hebben veel contacten, ook in de Oekraïne, om de zorg en de
financiering te kunnen regelen. Dit jaar konden we helpen om voor 120 behandelingen
vergoeding te krijgen. Sommige behandelingen worden niet
betaald door de regering. We zijn dan erg druk om toch een
behandeling en financiering te regelen. Ook dit jaar zagen wij
wonderen van God. Als voorbeeld een moeder die op 42-jarige
leeftijd een baby verwachtte. Wegens complicaties
adviseerden de artsen een abortus, maar dat wilde zij niet. En
een gezonde dochter kwam ter wereld waarmee de moeder
weer naar huis ging.
En een jonge man verloor door een explosie bijna zijn hele
gezicht. Wij vonden een specialist in Boedapest die bereid was
verschillende operaties te verrichten. En het resultaat is heel
mooi, een wonder!

Wat zijn we blij met ons nieuwe transportbusje
Vorig jaar vroegen wij in de nieuwsbrief aandacht voor het kopen van een transportbusje.
Wij hebben ervoor gebeden! De stichting heeft nu een eigen busje. De collecte voor dit doel
overtrof alle verwachtingen. Wij danken u ook voor de financiële
ondersteuning. Wij konden voor dat geld een gebruikte auto
kopen van een goede vriend. Deze Ford Transit is nog in een heel
goede staat en kostte € 10.000. Wij kunnen het busje heel goed
gebruiken voor onze missie. Zo kunnen wij ons werk voortzetten,
ook na mijn pensioen.

Wij zijn dankbaar voor een mooi jaar
We zagen positieve veranderingen in het werk van de stichting.
Hartelijk dank voor alle gebeden en financiële hulp. Uw bijdrage heeft veel betekend. Dank
daarvoor! Wij bidden dat u ons werk wilt blijven ondersteunen in het jaar 2020. En wilt u
voor ons bidden?
God geve u gezegende Kerstdagen en Zijn vrede en genade voor het jaar 2020!
Debrecen, december 2019.
József en Kati Györi, medewerkers en curatorium.

 

 

We vragen u opnieuw om ons te helpen met dit mooie werk in Debrecen. Giften zijn welkom op
NL89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. Stichting de Rots te Slochteren. Kunt u ons maandelijks steunen?
De Rots heeft ANBI erkenning.
De Here zegene ons werk!
Dhr. J.W. Klumpje, voorzitter
R.B. Cramer-Niemeijer, secretaresse
Ds. L.G. Boonstra, penningmeester
De (financiële) verslagen van het werk van De Rots kunt u nalezen op www.stichtingderots.nl.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of liever per e-mail? Mail ons: derots_stichting@yahoo.com
”