Giften kunt u overmaken op
IBAN NL 89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. stichting De Rots te Slochteren. De Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), met fiscaal nummer 8058.14.000.

VERSLAG OVER HET JAAR 2013 VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN STICHTING DE ROTS.

 

In het jaar 2013 hadden de werkzaamheden van onze stichting te maken met de volgende onderdelen:

 

 1. Het bestuur had regelmatig contact met elkaar via de mail of telefonisch.
 2. Voor het opvangtehuis in Debrecen (Hongarije) werd geld ingezameld.
 3. Daarvoor werd de jaarlijkse rondzendbrief in overleg met het bestuur van het opvangtehuis opgesteld.
 4. Deze rondzendbrief verschijnt rond de Kerstdagen.
 5. Deze rondzendbrief wordt verzonden aan alle bekende particuliere adressen, de meesten via de e-mail.
 6. De stichting heeft van particulieren, van andere stichtingen en van kerken het geld ontvangen.
 7. Van het binnengekomen geld wordt in overleg met het opvangtehuis de volgende dingen geregeld:
  • Medicijnen gekocht en verzonden naar Debrecen. (paracetamol en vitamine-c tabletten)
  • Kleding verzameld en verzonden naar Debrecen.
  • Het bestuur van het opvangtehuis is bevoegd geld van de rekening af te halen. Hiervoor wordt overlegd met de penningmeester van de Nederlandse stichting. De penningmeester overlegt in uitzonderlijke situaties met de andere bestuursleden.
  • Het opvangtehuis ontvangt via een andere stichting (stichting Broederschap) boeken voor de bezoekers van het opvangtehuis. Deze boeken hebben te maken met de identiteit van onze stichting, zoals Bijbelse dagboeken.
  • Het opvangtehuis ontvangt van de Hongaarse Staat subsidie en de Staat ondersteunt en erkent daarmee het belangrijke werk van het opvangtehuis.

Kampen/Slochteren, juli 2014