Giften kunt u overmaken op
IBAN NL 89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. stichting De Rots te Slochteren. De Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), met fiscaal nummer 8058.14.000.

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2016 STICHTING DE ROTS

 

Saldo ING Betaalrekening per 1 januari 2016.      € 14.962,45

 

ONTVANGSTEN

Particulieren                                                                      3.087,50

Kerken                                                                                1.522,61

Rechtspersonen                                                                1.350,00

Terugstorten bedrag                                                              13,00

                                                                                       ---------------

Totaal ontvangsten                                                       €   5.973,11

                                                                                       ---------------

SUBTOTAAL                                                    € 20.935,56

 

UITGAVEN

De Rots Debrecen                                                                659,01

Onkosten nieuwsbrief                                                         232,62

Kosten betalingsverkeer                                                      115,35

Transportkosten                                                                     70,01

                                                                                       ---------------

Totaal uitgaven                                                             €  1.076,99

                                                                                                             

                                                                   ---------------

Saldo ING Betaalrekening per 31 december 2016. € 19.858,57

 

Totaal ontvangsten               5.972,71                  

Totaal uitgaven                     1.076,99

                                           ---------------

Voordelig saldo        €   4.895,72

 

 

Lieuwe Boonstra, penningmeester Stichting De Rots Nederland

13 april 2017.