Giften kunt u overmaken op
IBAN NL 89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. stichting De Rots te Slochteren. De Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), met fiscaal nummer 8058.14.000.

Financieel jaaroverzicht 2015

 

 

Op girorekening per 1 januari 2015.

       

€ 5.584,45

           

ONTVANGSTEN

         

Particulieren

 €   3.825,00

       

Kerken

 €   2.781,00

       

Stichtingen, verenigingen

 €        50,00

       

Totaal ontvangsten

 €   7.556,00

 

 €   7.556,00

   
           

SUBTOTAAL

   

 € 23.140,45

   
           

UITGAVEN

         

De Rots Debrecen

 €   7.635,52

       

Onkosten nieuwsbrief

 €      148,50

       

Kosten betalingsverkeer

 €      108,85

       

Transportkosten

 €        84,70

       

Internetkosten (2 jaar)

 €      200,43

       

Totaal

 €   8.178,00

 

 €  8.178,00

   
           

Saldo per 31 december 2015: 

 
     

€14.962,45

           

Totaal ontvangsten

   

 €   7.556,00

   

Totaal uitgaven

   

 €    8.178,00

   

Nadelig saldo

   

 €       622,00

   
           
           
           
           
           

 

Lieuwe Boonstra, penningmeester De Rots Nederland.

11 april 2016