Giften kunt u overmaken op
IBAN NL 89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. stichting De Rots te Slochteren. De Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), met fiscaal nummer 8058.14.000.

Financieel jaaroverzicht Stichting de Rots 2014  
         
Op girorekening per 1 januari 2014.     € 16.555,08  
         
INKOMSTEN        
Particulieren 2.998,00      
Kerken 2.945,21 .    
Stichtingen, vereren. 1.100,00      
Teruggave VIP (internet) 104,42 +    
Totaal inkomsten 7.147,63   7.147,63 +
                 
         
UITGAVEN        
De Rots Debrecen 7.765,81      
Medicijnen 76,86      
Onkosten (postzegels etc.)       179,36      
Kosten rekening  96,23 +    
Totaal uitgaven 8.118,26   8.118,26 -
         
Totaal     € 15.584,45  
         
         
Saldo per 31 december 2014:  € 15.584,45        
         
Lieuwe Boonstra, penningmeester De Rots Nederland.      
1 juni 2015.