Giften kunt u overmaken op
IBAN NL 89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. stichting De Rots te Slochteren. De Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), met fiscaal nummer 8058.14.000.

Hartelijk welkom bij Stichting de Rots!

Wat doen wij?

Stichting de Rots Nederland geeft steun aan het tehuis in Debrecen. Deze kleine stichting heeft vanuit Nederland financieel en matarieel al veel leed kunnen verzachten.

Debrecen, Hongarije

De stichting ‘Köszikla’ is in 1991 opgericht. Vanaf het allereerste begin is het hoofddoel van de stichting de ondersteuning en versterking van christelijke normen en waarden geweest. Daarom steunt de stichting juist ook die mensen die in een crisissituatie verkeren. In het begin financierde de stichting ook zomerkampen voor de jeugd, terwijl de hulp aan Hongaren die buiten de grenzen van Hongarije wonen altijd een wezenlijk onderdeel van haar werk is geweest.

Momenteel zet de stichting zich vrijwel uitsluitend in voor de ondersteuning van patiënten uit de omringende landen en het regelen van hun medische behandeling. De stichting heeft een bestuur van vijf leden, waarvan de directeur van het gereformeerd gymnasium in Debrecen, József Györi, de voorzitter is.

Giften

IBAN NL89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. stichting De Rots te Slochteren. De Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), met fiscaal nummer 8058.14.000.

J.W. Klumpje (voorz.)
R.B. Cramer-Niemeijer (secr.)
Drs. L.G. Boonstra (penn.)